Bình khí nén

Bình được chế tạo và gia công trên các máy hiện đại của Italia, Mỹ, Tây ban nha